Fiscaal aantrekkelijke kerstpakketten

Wat werkgevers zich wel goed moeten realiseren is dat de regels rondom kerstpakketten juridisch zijn aangescherpt. Tot voor kort bestonden er nog vrijstellingen of beperkte heffingen over kerstpakket. Maar de werkkostenregeling heeft een hoop van die specifieke regels overboord gegooid. Fiscaal gezien is de materie er een stuk overzichtelijker door geworden, maar zeker niet gunstiger. Samengevat is het nu zo: kerstpakketten behoren tot de vrije ruimte die maximaal 1,2% van het totale fiscale loon bedraagt. Boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% over het nettobedrag worden betaald.
Voor werkgevers is het dus zaak om die vrije ruimte goed in het oog te houden. Hierbinnen vallen de fiscaal vriendelijke kerstpakketten. Werkgevers die hier niet op letten, lopen het risico een behoorlijk bedrag extra te moeten bijbetalen voor hun kerstcadeaus. Verder moeten werkgevers het kerstpakket ook nog aanwijzen in de eigen regeling en moet het kerstpakket voldoen aan de zogeheten gebruikelijkheidstoets. Dat houdt in dat het niet meer dan 30% mag afwijken van de cadeaus die in vergelijkbare situaties in de eigen sector worden gegeven. Bedrijven die rond de kerstdagen ook graag een aardigheidje aan hun externe relaties willen schenken, moeten rekening houden met het feit dat voor zakelijke relaties een eindheffingstarief van 45% geldt als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan € 136. Het eindheffingstarief bedraagt 75% als de waarde meer is dan € 136.

Traditie

Hoewel het enigszins tegenstijdig klinkt, besluiten steeds meer bedrijven juist in de wat mindere periodes extra aandacht te besteden aan het kerstcadeau voor hun personeel. Omdat bekend is dat met name Nederlanders erg hechten aan hun kerstbeloning. Dit geldt zowel voor mensen die fulltime werken, als de mensen die parttime werken. Slechts een zeer klein percentage werknemers in Nederland vindt het ontvangen van een kerstpakket achterhaald en ouderwets. De oorsprong van het kerstpakket stamt uit het begin van de vorige eeuw. In bepaalde delen van Nederland was het de gewoonte dat de mensen die in december bij boerenfamilies langs gingen om hen een zalig kersfeest te wensen. Vervolgens kregen ze dan iets te eten en te drinken aangeboden. Ook de knechten op de boerderij kreeg dan iets lekkers aangeboden.
Vast personeel dat bij de boerenfamilie inwoonde kreeg in de winter een maand vrij. Als ze de boerderij dan verlieten om hun eigen familie weer eens op te zoeken, kregen ze een mand mee gevuld met lekkers. Dat was al dank voor al het werk dat zij in het afgelopen jaar op de boerderij hadden verricht. Uit deze traditie is ons kerstpakket ontstaan. De inhoud is veranderd, maar de intentie is nog steeds hetzelfde : betrokkenheid, saamhorigheid en inzet stimuleren. meer info op www.premiumkerstpakketten.nl

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress